Historie Sboru Dobrovolných Hasičů Lavičky


Založení hasičského sboru v Lavičkách předcházel požár v květnu 1903, který vypukl po půlnoci u Františka Bláhy v č. p. 1. Přestože dům shořel, podařilo se rychlým zásahem uchránit sousední stavby. Po této události svolal starosta obce p. Josef Bláha 7. února 1904 schůzi obecního zastupitelstva za účelem založení hasičského sboru. Přihlásilo se 22 členů, ze kterých byl zvolen výbor. Zde se i rozhodlo o nákupu ruční koňské stříkačky od firmy RA. Smejkal v Čechách u Prostějova, která se pořídila za 1000 zlatých. Od té doby se sbor zúčastňoval hašení požárů doma i v okolí a to poměrně často, takže hasiči museli být neustále ve střehu. Pravidelně se zapojovali do výcviku a školení. Od založení sboru až do konce 2. světové války se často měnili funkcionáři, potom se ale situace změnila a starostové i velitelé byli na svých postech deset i více let.

 

Protože materiálu přibývalo a bylo potřeba dobře ho uložit, došlo v roce 1926 k vyzdění původního dřevěného skladu a tak byla postavena první hasička.

 

V roce 1943 byla zakoupena dvoukolová stříkačka DS-16, která byla po válce v roce 1946 vysvěcena.

 

K podstatným změnám došlo po 2. světové válce, kdy došlo ke snížení počtu požárů. Členská základna se pomalu zvětšovala, a proto začalo být více prostoru na soutěžní činnost. Střídavě se zapojovali družstva dětí, dorostenců, žen i mužů.

 

Od roku 1941 bylo ve sboru střídavě 4 až 6 žen, které se částečně zúčastňovaly nácviku, pomáhaly při pořádání zábav, divadel a slavností. V roce 1960 se počet žen zvedl na jedno družstvo, které se zúčastnilo soutěže. V dalších letech se činnost a počet členek snižoval, až v r. 1966 činnost žen ve sboru skončila.

 

V roce 1958 bylo utvořeno družstvo dorostu, které se zúčastnilo okrskové soutěže. V roce 1960 postoupilo družstvo do okresní soutěže a roku 1961 dokonce do krajské. Následně se družstvo rozpadlo, protože většina členů odešla na vojnu a další zájemci nebyli.

 

Roku 1971 byla do obce přidělena nová požární stříkačka PPS 12, na jejíž obsluhu byli vyškoleni čtyři členové.

 

Po dokončení výstavby nové budovy místního národního výboru v roce 1973 se technika přestěhovala do jejích sklepních prostor.

 

V roce 1974 byla utvořena družstva žáků a dorostenců, která se zapojovala do soutěží. Působily do roku 1979. V roce 1984 bylo družstvo žáků znovu obnoveno a svou činnost rozvíjelo v kroužku mladých hasičů. Členové kroužku se začali seznamovat s hasičskou abecedou. Protože nebylo žádné vybavení, začaly se postupně vyrábět překážky, potřebné nářadí a začalo se i s nácvikem na soutěže. Tehdy nikdo netušil, jak dlouhé bude mít tento kroužek trvání bez přerušení a jakých úspěchů dosáhne.

 

Roku 1988 sbor převodem dostal historické vozidlo PRAGA RN AS16 (r.v. 1952), na kterém se provedli nutné opravy. Vozidlo se používá dodnes především na ukázky při oslavách doma i v okolí a při srazech veteránů.

 

Koncem roku 1988 se provedla demolice staré hasičky, aby se vytvořil prostor pro stavbu nové budovy. Roku 1990 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Postavena byla za necelé dva roky s nákladem 230.000,- Kč. Na budování se podílelo 64 občanů obce, z toho 47 hasičů a odpracováno bylo 3900 hodin. To vše zdarma.

 

V závěru roku 1989 bylo od JZD Netín zakoupeno vozidlo AVIE 20 - FURGON, na kterém se svépomocí provedla generální oprava včetně vnitřních úprav a vozidlo se používalo jako dopravní prostředek na hasičské soutěže mládeže, mužů, ale i k zásahům a na výcvik. Sloužilo do roku 2009, kdy bylo prodáno SDH Olší nad Oslavou a místo něj se koupila AVIE A-31 DVS 12 ze závodu KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí. Hlavním důvodem výměny byla schválená přeprava osob v A-31 a novější vozidlo.

 

Koncem července roku 1992 se pořádal první ročník "Lavičské lávky" na spodním obecním rybníku. I zde nikdo netušil, že byla odstartována dlouhodobá tradice. Do dnešního dne bylo uspořádáno 20. ročníků ve  kterých se v různých soutěžích zúčastnila spousta soutěžících a mnohonásobně větší počet diváků.

 

22. ledna 2003 se započalo s opravou ruční stříkačky, která byla postupně celá zrekonstruovala tak, aby byla připravena na oslavy 100 let založení sboru v naší obci. Ty proběhly 4. července 2004. Historie stříkačky je velmi zajímavá. Bohužel se nepodařilo s jistotou určit, kde a kdy byla koupena. Prvními vlastníky byli hasiči z Netína, potom byla na krátký čas v Kochánově a na konec skončila v obci Závist. V roce 2013 se s ní sbor zúčastnil IX. ročníku mezinárodní soutěže koňských stříkaček v Polsku.

 

30. července 2006 proběhl první ročník setkání historické techniky u nás. Sjelo se 15 hasičských jednotek. Tato akce se podařila zopakovat i v roce 2007.

 

V průběhu dubna 2010 bylo utvořeno po dlouhé době opět družstvo žen, které začalo nacvičovat a zúčastňovat se okrskových a okresních soutěží.

 

V březnu 2011 byly zahájeny přípravy na přístavbu hasičské zbrojnice. Do konce roku se provedlo vyzdění sklepů, zabetonování podlahy a položení stropních panelů. Využití rozšířených tolik potřebných prostor bylo možné v roce 2013, kdy byla přístavba dokončena a zkolaudována. Výstavba probíhala svépomocí za finanční podpory obecního úřadu.

 

Další stavební akcí bylo vybudování nového sportovního hasičského areálu. Hlavním důvodem byli nerovnosti a velké převýšení stávajícího cvičiště, což znemožňovalo pořádání soutěží v rámci Extraligy ČR v požárním útoku. Srovnání celého areálu a převožení spousty kubíků hlíny, odvodnění, vyasfaltování nové základny a terénní úpravy si vyžádali mnoho odpracovaných hodin a peněz. Vše se však vyplatilo a 23. července 2011 bylo uspořádáno jedno z kol Extraligy, kterého se zúčastnilo 58 týmů z celé republiky. Odměnou za tuto práci bylo vítězství domácího družstva a vyhlášení této soutěže jako třetí nejlepší daného ročníku.

 

Soutěžní činnost sboru je opravdu bohatá. Mladým hasičům sboru se od samého počátku jejich vzniku daří. Zúčastňují se soutěží v rámci republikové hry "Plamen" kde se v rámci okresních kol od roku 1995 pravidelně každý rok umísťují na stupních vítězů v mladší i starší kategorii dětí. Dokázali také 13x postoupit na krajské (oblastní) kolo hry "Plamen" s bilancí 1x - 1. místo, 4x - 2. místo, 3x - 3. místo. Největšího úspěchu dosáhli v roce 2008, kdy družstvo starších žáků postoupilo na Mistrovství České Republiky ve hře "Plamen" do Trutnova, kde celkově obsadilo 12. místo a kde získalo pohár za 3. místo v požárním útoku. Velkých úspěchů dosahuje kroužek i v okresní lize Žďáru nad Sázavou pod názvem "Regional Cup Mládeže". Tohoto seriálu soutěží se zúčastňuje od roku 1998 s jedním až třemi družstvy a absolvoval do dnešní doby všech 15 ročníků. Celkově okresní ligu mladí hasiči z Laviček dokázali 8x vyhrát, 5x stanuli na 2. místě a 2x na 3. místě. Na základě dlouhodobé vzorné práce s mládeží byl hasičský sbor v Lavičkách roku 2005 vybrán, aby činnost svých dětí prezentoval v rámci pořadu České televize "Náš venkov" a v roce 2007 kroužek mladých hasičů SDH Lavičky obdržel ocenění od Sdružení hasičů okresu Žďár nad Sázavou za nejlepší dětský kolektiv roku.

 

Naši muži jezdí pravidelně na okrskové soutěže v takzvaném starém způsobu. V roce 2005 postoupili na krajské kolo v Požárním Sportu, kde se nám podařilo vyhrát disciplínu požární útok.

 

Žďárskou ligu pravidelně navštěvují od roku 1997 s proměnlivou účastí v letech 2000 a 2001. SDH Lavičky celkově vyhráli čtyřikrát, třikrát za sebou v letech 2005, 2006, 2007 a potom v roce 2009. 

 

Na Extralize se SDH Lavičky objevují od roku 2005. Pravidelná účast na všech závodech je od roku 2007, s roční odmlkou v roce 2008. Největší úspěch jsme zaznamenali v roce 2011, kdy se našemu mužstvu podařilo celou Extraligu vyhrát a překonat na posledním závodě v Petrovicích rekord Extraligy časem 16,20s. V roce 2013 vybojovali celkově 2. místo. 

 

Sbor se samozřejmě nezabývá jen soutěžní činností. Nezapomíná ani na původní myšlenku při založení sboru a často si připomíná hasičské heslo "Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci". Snaží se, aby jeho zásahová jednotka byla dobře proškolená a vybavená a aby technika byla dobře připravená. Sbor vlastní zásahové vozidlo AVIE A-31 DVS 12, dvě soutěžní a tři zásahové přenosné stříkačky PS 12 a devítimístné zásahové dopravní vozidlo Fiat Ducato. Dále je držitelem historických skvostů, a to koňské stříkačky z 19. století, dvoukolové stříkačky DS-16 z roku 1943 a hasičského vozidla PRAGA RN AS16 z roku 1952, vše plně funkční.

 

Neodmyslitelnou činností sboru je také kulturní a společenský život v obci. V průběhu let hasiči SDH Lavičky pořádali spoustu akcí jako je každoroční masopust, taneční výlety, zájezdy, obecní zabíječky, pálení čarodějnic, pořádání soutěží všech směrů, v dřívějších letech také dětských karnevalů a divadelních představení. Dále se zúčastnili spousty brigád pro hasičské účely, obec i zemědělské družstvo. Členové sboru se pravidelně účastní při darování krve.

 

V současné době sbor dobrovolných hasičů v Lavičkách čítá 100 členů, z toho je 13 žen a 24 mladých hasičů a dorostu.

 

V součtu veškerých aktivit, které dobrovolní hasiči z Laviček provádí je činnost sboru v obci opravdu bohatá a nepostradatelná.

Rychlý kontakt

Starosta sboru:
Petr Nedoma
tel.: +420 608349940

Velitel sboru:
Miroslav Tesař
tel.: +420 604199119

Soutěžní družstvo:
Martin Bradáč
tel.: +420 608632574

Mapa »

Facebook

Copyright © 2011 — 2023 Sbor dobrovolných hasičů Lavičky